História techník

Prehliadate podľa kategórií

 
Pridal: | Publikoval na:

História patchworku

Patchwork je technika stará viac než 5 000 rokov. Jeho korene siahajú až do Egypta, Grécka, ale aj antického Ríma. K nám do Európy sa dostal spolu s návratom križiakov v období 14. storočia. Najstarší zachovaný patchwork pochádza z Číny z 8. – 9. storočia nášho letopočtu. Išlo o budhistické obradné rúcho zošité z hodvábnych látok. V 17. storočí si patchwork získal veľkú popularitu v Anglicku, kde sa používal predovšetkým na výrobu prikrývok  a závesov. V istom zmysle tu stieral rozdiely medzi spoločenskými vrstvami, keďže bol obľúbený v šľachtických sídlach, no učaroval aj jednoduchým vidieckym ženám. Anglický patchwork mal špecifický postup šitia. Papierové šablóny požadovaných tvarov boli obalené ústrižkami látok, ktoré sa postupne prišívali k sebe. Patchworku sa s veľkou obľubou venovali ženy amerických osadníkov, ktoré týmto spôsobom chceli využiť zvyšky látok, alebo látky z obnosených šiat. Práve ony začali pomocou patchworku vytvárať deky z menších častí látok tzv. blokov.  Najväčší rozmach dosiahol patchwork v USA, kde sa stal tradíciou. Čítať viac …

Pridal: | Publikoval na:

História batiky

Farbené oblečenie a najrôznejšie metódy batikovania sa objavovali vo svete, už od dávnych čias. Umenie nafarbiť látku sa stalo súčasťou života v Číne, Egypte, Mexiku, Peru, Grécku, Ríme a v ďalších krajinách. Batika sa postupne vyvíjala na ázijskom kontinente, v Číne, Indii a Japonsku, ale aj v západnej Afrike.

V Číne sa batika objavovala od 6. storočia nášho letopočtu. Číňania látku skladali, krútili a zväzovali tak, aby po namočení vo farbe boli zafarbené len niektoré časti. Batikované oblečenie mohli nosiť iba kňazi a bohatí ľudia. Podľa farieb oblečenia sa dalo určiť aj spoločenské postavenie. Čítať viac …

Pridal: | Publikoval na:

História servítkovej techniky

Servítková technika je známa aj ako Decoupage. Tento názov pochádza z francúzskeho slova „decouper“, čo v preklade znamená vyrezávať. Prvopočiatky servítkovej techniky sú staré viac než 2 000 rokov. V 17. storočí bola veľmi populárna a využívala sa takmer na všetko. Skutočný rozmach však zaznamenala v 18. a 19. storočí vo Francúzku. Decoupage sa využívala na zdobenie krabíc na klobúky, toaletných predmetov, písacích stolov, skriniek, či hodín. V súčasnosti sa na dosiahnutie dekoratívneho efektu využívajú predovšetkým špeciálne papiere a servítky. Vďaka tomu táto technika dostala prívlastok servítková. Je ňou možné skrášliť akýkoľvek povrch.

Pridal: | Publikoval na:

História hodvábu

Prvé zmienky o hodvábe pochádzajú z Číny z obdobia okolo roku 2 570  pred naším letopočtom.  Hodváb bol však v Číne známy už 5 000 rokov pred naším letopočtom. Výroba hodvábu bola v Číne prísne stráženým tajomstvom. Obchodníci z celého sveta, by veľmi radi zaplatili vysokú cenu, aby odhalili tajomstvo výroby tohto jedinečného materiálu. V Číne však bolo prísne zakázané vyvážať vajíčka hodvábnika a porušenie tohto zákazu sa trestalo smrťou. Čína si uchovala tajomstvo výroby hodvábu viac než dve tisícročia. Čítať viac …

Pridal: | Publikoval na:

História maľovania na sklo

Korene maľby na sklo siahajú až do obdobia antiky. Táto technika pravdepodobne vychádza z výzdoby zlatých čiaš. Najstaršie zachované maľby pochádzajú zo 14. storočia. Jej rozvoj nastáva najmä v 15. a 16. storočí v Nemecku, Holandsku a Taliansku. Z týchto krajín sa technika neskôr dostala aj k nám. Maľby na skle spočiatku zobrazovali najmä náboženskú tematiku, pričom obrazom svätcov sa pripisovala ochranná funkcia. Zo svetských námetov sa na skle objavovali ľudové motívy, výjavy zo života zbojníkov a jánošíkovskej družiny.  Obrazy maľovali predovšetkým sklárske rodiny, ktoré si touto prácou privyrábali na živobytie.

 

Pridal: | Publikoval na:

História vyšívania

Vyšívanie je technika stará niekoľko tisíc rokov. Zmienka o vyšívaní siaha až do obdobia neolitu (mladšia doba kamenná). V Číne bola táto technika známa od praveku, neskôr sa objavila v Indii a Egypte. Za najstaršiu výšivku v Európe je považovaný 70 m dlhý vyšívaný koberec z 11. storočia. Ide o vyšívaný príbeh normandskej invázie do Anglicka. V 13. a 14. storočí sa začali výšivkou zdobiť omšové rúcha, ktoré sa vyšívali v kláštoroch. Na Slovensku sa vyšívanie rozvíjalo  od 15. storočia, kedy vznikali aj prvé výšivkárske cechy. V 14. a 17. storočí sa v súvislosti s renesančnou záľubou v prepychových výšivkách začali zakladať výšivkárske dielne na panských sídlach a hradoch. Spoločne v nich pracovali šľachtičné a vidiecke ženy. Väčšinou pod vedením mníšok alebo tureckých krajčírok, ktoré vnášali do výšivky orientálne techniky a vzory. Čítať viac …

Pridal: | Publikoval na:

História háčkovania

O histórií háčkovania bolo doposiaľ publikovaných len veľmi málo poznatkov. Predpokladá sa, že na prvé háčkovanie sa  namiesto klasického háčika používali prsty. O tom, kde a kedy táto technika vznikla neexistujú žiadne relevantné informácie. Do úvahy prichádzajú arabské krajiny, Čína alebo južná Amerika. Historické pramene uvádzajú, že typ ručnej práce podobný háčkovaniu bol známy už v období renesancie. Venovalo sa mu množstvo žien bez rozdielu spoločenského postavenia. Vznikala tak typická dobová krajka podobná makramé. Čítať viac …

Pridal: | Publikoval na:

História medovníkov

Ako dlho človek poznal múku, med a oheň, taká stará je história výrobkov z medu. Už praveký človek vymyslel, ako zmiešať múku s medom od divých včiel a pomocou ohňa si v hlinenej nádobe upiecť primitívne sladké pečivo. Staroveké národy považovali med za stravu bohov a preto im obetovali medové pečivo. Čítať viac …

Pridal: | Publikoval na:

História adventného venca

V tridsiatych rokoch 20. storočia prenikol na Slovensko zvyk pripravovať adventný veniec, pospletaný z vetvičiek ihličnanov a doplnený štyrmi sviečkami. Každú adventnú nedeľu sa zapaľuje jedna sviečka. Táto tradícia vznikla v protestantskom prostredí, ale rozšírila sa aj do katolíckych chrámov a domácností. Originálne vyzdobené vence sa nosia v prvú adventnú nedeľu do kostola na posvätenie.“  (NÁDASKÁ, 2012, s. 13) Čítať viac …